İmar kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılan imar uygulamasının ilanı

İmar Uygulaması İlanı _e65adb.pdf