BOZYAZI BELEDİYESİ SINAV İLANI

696 SAYILI KHK GEREĞİNCE BELEDİYE ŞİRKETİNE  İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ İÇİN  YAPILACAK SINAV İLANI

         696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24. Madde kapsamında, Belediyemiz şirketinde işçi statüsüne geçiş için hak sahibi işçilerin sınav uygulaması,  Başkanlık Makamı tarafından “uygulamalı sınav” olarak belirlenmiştir.Sınav, ekli sınav takvimine uygun olarak liste sırasına göre belirlenen yer, tarih ve saatlerde Sınav Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir.

       Sınava katılacak kişilerin belirtilen  tarih ve sınav başlangıç saatinde kimlik belgeleri ile birlikte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Birimlerin iş yükü dikkate alınarak gerektiği takdirde Sınav Kurulu, sınava girecek personele duyurmak şartı ile programda değişiklik yapabilir.

       Sınava girmeye hak kazanan tüm adaylara ilanen tebliğ olunur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.