696 SAYILI KHK İLE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ İÇİN MÜRACAATTA BULUNAN VE SINAVA KATILMA HAKKI KAZANANLARA AİT KESİN LİSTE

696 Sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçmek üzere Belediyemize müracaatta bulunan ve sınava katılma hakkı kazananlara ait kesin liste aşağıdaki şekildedir.